Řádní členové

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. – výzkum, šlechtění a semenářství luskovin, přadných rostlin a olejnin
AGROGEN spol. s r.o. – výzkum a šlechtění jetelovin, trav, dalších pícnin a léčivých rostlin, ovocná školka
AGROKOP HB s.r.o. –  osivo obilnin, kukuřice, luskovin, pícnin, olejnin a meziplodin
Agrostis Trávníky, s.r.o. osivo trav a výroba travinobylinných směsí osiv, poradentství, výzkum
Agrotest fyto, s.r.o. –  výzkum, šlechtění a množení obilnin a dalších polních plodin
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. –  réva vinná (výzkum, novošlechtění, udržovací šlechtění, množení, obchod)
AROS-osiva s.r.o. – výroba trav, jetelovin, olejnin a dalších osiv; výroba travních směsí, travních hnojiv, krmiv a krmných směsí
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s.zájmový svaz
BAYER s.r.o. –  osivo kukuřice, řepky, zelenin, biostimulátory, přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin
CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s. –  šlechtění kukuřice, tvorba genetických zdrojů a výroba výchozích komponentů
Corteva Agriscience Czech s.r.o. – odrůdy a osivo kukuřice, slunečnice a řepky, přípravky na ochranu rostlin, silážní přípravky
CropLife Česká republika – zájmové sdružení
DLF Seeds, s.r.o. –  výzkum a šlechtění trav a jetelovin
DRUŽINA, spol. s r.o. –  osivo a sadba (obiloviny, kukuřice, luskoviny, pícniny, olejniny, brambory, semenné okopaniny, přadné rostliny)
Družstvo vlastníků odrůd –  zastupování zájmů a hájení práv vlastníků odrůd v České republice
ELITA semenářská, a.s.  osiva obilovin, kukuřice, luskovin, jetelovin, olejnin, okopanin; obchod s komoditami; pesticidy; hnojiva
FADIS OSIVA s.r.o. –  osivo a sadba (obiloviny, kukuřice, luskoviny, pícniny, olejniny, brambory, semenné okopaniny, přadné rostliny)
FARMÁŘ s.r.o. –  osivo obilovin, luskovin a olejnin
Hanácká osiva, s.r.o. –  osivo polních plodin, služby pro zemědělství
Chmelařský institut s.r.o. –  výzkum, šlechtění a množení chmeleí
IS Seeds CZ s.r.o.  –  osivo obilnin, kukuřice, olejnin, travní směsi
KWS OSIVA s.r.o. –  osivo kukuřice, olejnin a okopanin
Limagrain Česká republika, s.r.o. –  šlechtění obilovin; osivo obilovin, luskovin, lnu, kukuřice, slunečnice a řepky
MORAVOSEED CZ a.s.  šlechtění a semenářství zelenin, okrasných a kořeninových rostlin
OLSEED CZ a.s.  výroba a prodej osiv obilovin, luskovin, olejnin, pícnin a kukuřice
OSEV Písek spol. s r.o. –  osivo a sadba (obiloviny, kukuřice, luskoviny, pícniny, olejniny, brambory, semenné okopaniny)
OSEVA PRO s.r.o. –  výzkum a šlechtění trav a olejnin, osivo a sadba (obiloviny, kukuřice, luskoviny, pícniny, olejniny, brambory, léčivé rostliny)
OSEVA UNI, a.s. –  šlechtění a semenářství pícnin, osivo obilovin, luskovin, olejnin, semenných okopanin, přadných rostlin a sadba brambor; obchod s komoditami; pesticidy; hnojiva
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. –  výzkum, šlechtění a výroba osiv – olejniny, pícniny
OSEVA, a.s. –  osivo obilovin, kukuřice, luskovin, olejnin a pícnin
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. –  osivo a sadba (obiloviny, kukuřice, luskoviny, pícniny, olejniny, brambory, přadné rostliny); pesticidy; hnojiva
PELERO CZ z.s. – spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
PLANTIO, s.r.o. –  osivo luskovin, pícnin, olejnin, přadných rostlin, zelenin, kořeninových, okrasných a léčivých rostlin.
PRO SEEDS s.r.o. –  osiva pícnin, meziplodin, máku; zahraniční obchod s osivy
PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. –  osivo obilovin, luskovin, olejnin, jetelovin, trav; travní směsi
Prograin ZIA, s.r.o. – obchod s osivy sóji a lupiny a zemědělskými produkty
RAGT Czech s.r.o. –  odrůdy obilnin, luskovin, olejnin a kukuřice
Rolnické družstvo Bezno –  osivo (obiloviny, luskoviny, olejniny aj.)
RWA Czechia s.r.o. –  výroba a prodej osiv, prodej pesticidů a hnojiv, obchod s komoditami
SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.  osivo kukuřice, obilnin, olejnin; bioosiva
SAATEN – UNION CZ s.r.o. –  osivo obilnin, kukuřice, luskovin a meziplodin
Sativa Keřkov a.s. –  šlechtění a sadba brambor
SEED SERVICE s.r.o.  osiva trav, jetelovin, luskovin, olejnin, meziplodin, kukuřice, čiroků a dalších plodin
SEEDCOM s.r.o. –  osivo luskovin, pícnin, olejnin
Selekta Pacov a.s. –  šlechtění a sadba brambor
SELGEN, a.s. –  šlechtění polních plodin,udržovací šlechtění, výroba základního osivového materiálu
SEMO a.s. –  výzkum a šlechtění zelenin, semenářství zelenin, květin a léčivých rostlin
SEMPRA PRAHA a.s. –  výzkum, šlechtění a množení ovocných druhů, šlechtění a semenářství okrasných druhů řepky, lnu a kmínu
SEVA – FLORA, s.r.o. –  šlechtění a semenářství zelenin, okrasných rostlin, šlechtění a množení ovocných druhů
Spolek pěstitelů travních a jetelových semen –  profesní svaz
STRUBE CZ, s.r.o. –  osivo semenných okopanin, obilnin
Syngenta Czech s.r.o. –  odrůdy obilnin, kukuřice, olejnin, okopanin, zelenin, pesticidy
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. –  udržovací šlechtění klonů odrůd révy vinné
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice –  výzkum a šlechtění révy vinné, obchod
TAGRO Červený Dvůr, spol. s.r.o. –  výzkum a šlechtění trav, jetelovin a dalších pícnin, semenářství pícnin, semenných okopanin a zelenin
U N I S E M, spol. s r.o.  osivo obilovin, kukuřice, luskovin, jetelovin, trav, ostatních pícnin, olejnin, technických plodin, okopanin, sadba brambor
V.F.HUMULUS, s.r.o. – výzkum a šlechtění chmele, prodej a distribuce ozdravené sadby chmele
Vesa Velhartice a.s. –  šlechtění a sadba brambor
VINICULTURE s.r.o. , výzkum a šlechtění révy vinné
VP AGRO, spol. s r.o. –  osivo obilnin, kukuřice, luskovin, olejnin, jetelovin a trav
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. –  komplexní výzkum v oblasti ovocnářství, šlechtění ovocných plodin, uchování genových zdrojů ovocných druhů mírného pásma, výroba a uchování všech stupňů rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. –  výzkum, šlechtění a sadba brambor
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. –  výzkum, šlechtění a semenářství pícnin, luskovin, olejnin, kořeninových a léčivých rostlin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – výzkum a šlechtění obilovin, olejnin, kořeninových a léčivých rostlin; genová banka
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o. –  výzkum a šlechtění obilovin; autorizované zkušebnictví; poradenství a služby
Zetaspol s.r.o. –  osivo obilovin, luskovin, olejnin, semenných okopanin; agrochemie; poradenství

Spolupracující členové

Ad Terram CZ s.r.o. –  výroba organických přípravků sloužících k potahování/obalování osiv různých plodin, výroba biostimulantů
MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o. –  biologický přípravek Albit

Fyzické osoby

Ing. Jiří Holman, Ph.D. –  šlechtění a semenářství okurek
Ing. Vladimír Hrubeš –  šlechtění a semenářství zelenin
Ing. Hana Jakešová –  výzkum, šlechtění jetelovin a trav
Ing. Václav Kozák –  šlechtění a distribuce česneku
Ing. Alois Tománek – výzkum a šlechtění révy vinné, produkce certifikovaných roubů
Ing. Blanka Uheríková –  šlechtění hybridních paprik
Ing. Pavel Voráček –  šlechtění, množení, obchodování – ovocných druhů
Ing. Jiří Žák, MBA –  osivo a obchod (obiloviny, luskoviny, pícniny, olejniny, přadné, kořeninové)