Čestní členové

ČESTNÍ ČLENOVÉ ČMŠSA

Ing. Miloš Haniš CSc.

Ing. František Růžička CSc.

Ing. Josef Konrád CSc.

Ing. František Damborský

Ing. Milan Pavlíček in memoriam

Ing. Jiří Beran

Ing. Miroslav Hochman in memoriam

Ing. Ladislav Rosenberg, CSc., od roku 2018

RNDr. Jaroslav Poruba, CSc., od roku 2022

Ing. Jeroným Valenta, od roku 2022

Ing. Viktor Kopačka, od roku 2022

Ing. Vladimír Černoch, od roku 2023

Ing. Jan Smrž, od roku 2023

Ing. Vojtech Dukát, od roku 2024