Mezinárodní vztahy

Zapojení ČMŠSA na globální úrovni

ČMŠSA byla od počátku devadesátých let řádným členem Mezinárodní asociace šlechtitelů (ASSINSEL) a Mezinárodní semenářské asociace (FIS). Tyto organizace se v roce 2002 sloučily do jediné Mezinárodní semenářské federace (ISF). ČMŠSA se snaží být aktivní na úrovni odborných sekcí a výborů i na úrovni představenstva ISF.

Zapojení ČMŠSA na úrovni EU

ČMŠSA je v kontaktu s Evropskou semenářskou asociací (Euroseeds) již od okamžiku jejího vzniku v roce 2000. Valné shromáždění Euroseeds dne 12.10. 2004 přijalo ČMŠSA za řádného člena. Zástupci asociace se aktivně zapojují do činnosti většiny plodinových sekcí Euroseeds.