+420 228 225 451 office@cmssa.cz


„Další snaha o patentování přírody“

 
stanovisko ČMŠSA ke snahám o patentovou ochranu odrůd na evropské úrovni
         

AKTUÁLNĚ V ČLENSKÉ ZÓNĚ: 

 • Výsledky průzkumu ČMŠSA – prodej certifikovaného osiva ozimů k 16. 11. 2021

 • Zápis z jednání kontrolní komise ČMŠSA ze dne 16. 11. 2021

 • STATISTIKY: Rozsah uznávacího řízení v ČR ve sklizňových letech 2019 a 2020 – souhrn a dle plodin (ÚKZÚZ)
 •  STATISTIKY: ÚKZÚZ: Přehled přihlášených množitelských ploch 2021 a 2020 – hlavní plodiny, meziroční rozdíly a trendy
 • STATISTIKY: ČSÚ: Porovnání odhadu sklizní k 15. 9. 2021 s definitivní sklizní 2020

 

Stanoviska ČMŠSA:

              Soběstačnost: Šlechtitelé i osiváři pracují pro budoucnost

                   Deklarace ČMŠSA: „Nenaseješ, nesklidíš“       

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných,
  šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a více než 28 let funguje v oboru šlechtění a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří 64 řádných členů, 2 spolupracující členové a 9 fyzických osob.

   

 

 

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA