+420 228 225 451 office@cmssa.cz

 

 • Valná hromada ČMŠSA se uskuteční ve čtvrtek, 20. dubna 2023,
  v hotelu Černigov v Hradci Králové.

ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ: 

 • Zásady pro poskytování dotací pro rok 2023
 • Zápis z jednání představenstva ČMŠSA 24. 11. 2022 včetně příloh
 •  Zápis z jednání kontrolní komise ČMŠSA 6. 12. 2022
 • Zápis z jednání dotační komise ČMŠSA 8. 11. 2022

 • STATISTIKY: 
  Rozsah uznávacího řízení v ČR ve sklizňových letech 2020 a 2021 – dle plodin      (ÚKZÚZ)
  Přehled uznaných ploch a uznaných osiv za sklizňové roky 2019 až 2021 –         souhrn za skupiny plodin (ÚKZÚZ)

Stanoviska ČMŠSA:

TZ ČMŠSA,1. 4. 2022:
VYJÁDŘENÍ ČMŠSA K SOUČASNÉ SITUACI ZPŮSOBENÉ VÁLEČNÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH DOPADŮ DO ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU
 

„Další snaha o patentování přírody“
                  stanovisko ČMŠSA ke snahám o patentovou ochranu odrůd
na evropské úrovni

  Soběstačnost: Šlechtitelé i osiváři pracují pro budoucnost

  Deklarace ČMŠSA: „Nenaseješ, nesklidíš“       

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a již 30 let funguje v oboru šlechtění a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří celkem 76 subjektů, z toho 65 řádných členů, 2 spolupracující členové a 9 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA

 

Prezident Evropského odrůdového úřadu (CPVO), Francesco Mattina, se 29. 11. 2022 setkal se zástupci ČMŠSA na půdě společnosti Selgen a.s. Prezident CPVO byl seznámen s činností členů ČMŠSA, zejména co se týče šlechtění inovativních odrůd, které přispívají k potravinové bezpečnosti a udržitelnosti.