+420 228 225 451 office@cmssa.cz

  Země živitelka 2019 – tisková zpráva

Valná hromada 2019 – tisková zpráva                                         

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných,
šlechtitelských a semenářských firem.

 Byla založena v roce 1993 a více než 25 let funguje v oboru šlechtění a semenářství.

 Členskou základnu tvoří 61 řádných členů, 2 spolupracující členové a 9 fyzických osob.