• ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

 •  Valná hromada ČMŠSA se bude konat ve středu, 16. dubna 2025. 

 

 • STATISTIKY:
  ČSÚ: Odhady sklizní k 10. 6. 2024, plochy osevů 2024
  ČSÚ: Vývoj ploch osevů k 31. 5. u vybraných zemědělských plodin 1980 až 2024
  ČSÚ: Struktura ploch osevů zemědělských plodin 2023 a 2024, meziroční srovnání

 • Zápis z jednání představenstva ČMŠSA ze dne 19. 6. 2024 včetně příloh 1-3

 • Průzkum ČMŠSA – prodej certifikovaných osiv jarních obilnin a hrachu
  k 31. 5. 2024

 • Zápis z valné hromady ČMŠSA 17. 4. 2024 včetně příloh 1-5 a prezentace Ing. Horké o činnosti asociace za uplynulé období

      

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a již 30 let funguje v oboru šlechtění
  a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří celkem 76 subjektů, z toho 66 řádných členů, 2 spolupracující členové a 8 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA