• ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

 

 • STATISTIKY:
  ČSÚ: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v roce 2023
  ČSÚ: Vývoj ploch, sklizní a výnosů hlavních zemědělských plodin 2012-2023

 

 • ÚKZÚZ: Přehled uznaného osiva ozimů 2023
 • ČSÚ: Osevních plochy ozimých plodin pro sklizeň 2024

    

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a již 30 let funguje v oboru šlechtění
  a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří celkem 77 subjektů, z toho 67 řádných členů, 2 spolupracující členové a 8 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA