+420 228 225 451 office@cmssa.cz

  • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných,
    šlechtitelských a semenářských firem.
  •  Byla založena v roce 1993 a více než 25 let funguje v oboru šlechtění a semenářství.
  •  Členskou základnu tvoří 61 řádných členů, 2 spolupracující členové a 9 fyzických osob.