Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

výzkum, šlechtění a semenářství pícnin, luskovin, olejnin, kořeninových a léčivých rostlin
Adresa: TROUBSKO
Zahradní 1
664 41
Tel: +420 547 138 800
E-mail: vupt@vupt.cz
WWW: http://www.vupt.cz