Základní fakta o českém zemědělství

OBYVATELSTVO A KLIMA

Česká republika má zhruba 10.6 mil. obyvatel. Hlavní město je Praha s asi 1.2 mil. obyvateli. Klima České republiky je spíše kontinentální s převažujícím severozápadním prouděním. Průměrná roční teplota je 8 stupňů Celsia. Nejchladnějąími měsíci jsou leden a únor (-3 stupně Celsia), nejteplejší měsíce jsou červenec a srpen (22 stupňů). Celkový úhrn sráľek je zhruba 500 – 800 mm v závislosti na oblasti.

PŮDA A PLODINY

Celková rozloha České republiky je 7.9 mil. ha. Z toho je 4.3 mil ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá 3.1 mil. ha, louky 0.6 mil. ha, pastviny 0.27 mil. ha, ovocné sady 50 tis. ha, vinice 16 tis. ha, chmel 6 tis. ha
Za nejvýznamnější skupinu plodin lze považovat obiloviny, které se pěstují na 50 % orné půdy. Zhruba polovinu této plochy zaujímá ozimá pšenice
Dalšími důležitými plodinami jsou: jarní ječmen, kukuřice, hrách, brambory, řepka, trávy a jeteloviny. Pokud jde o zeleniny, lze se zmínit zejména o zelí, květáku, rajčatech, okurkách, cibuli a hlávkovém salátu. V České republice je rovněž tradice v pěstování ovoce, které se dnes vyrábí v několika pěstitelských oblastech (zejména jabloně, hrušně, třešně, slivoně, meruňky a drobné ovoce).

ŠLECHTĚNÍ A SEMENÁŘSTVÍ

Semenářský sektor je v České republice soukromý a stát do něj zasahuje pouze kontrolou odrůd, osiva a sadby. Česká republika je od 1. května 2004 řádným členem EU. ČMŠSA silně podporuje odpovědnost soukromého semenářského sektoru, a proto podporuje i celoevropský trend zvyšování odpovědnosti zejména přesunem pravomocí v oblasti uznávání osiva.