Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

komplexní výzkum v oblasti ovocnářství, šlechtění ovocných plodin, uchování genových zdrojů ovocných druhů mírného pásma, výroba a uchování všech stupňů rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin
Adresa: Hořice
Holovousy 1
508 01
Tel: +420 493 692 821-3
E-mail: vsuohl@vsuo.cz
WWW: http://www.vsuo.cz