Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

komplexní výzkum v oblasti ovocnářství, šlechtění ovocných plodin, uchování genových zdrojů ovocných druhů mírného pásma, výroba a uchování všech stupňů rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin
Adresa: Hořice
Holovousy 129
508 01
Tel: +420 491 848 205
E-mail: info@vsuo.cz
WWW: http://www.vsuo.cz