+420 228 225 451 office@cmssa.cz

Kalendář

 

Školení „Postup při zadávání dokladů u dotačních programů (DP)
3.d. a 3.c. přes Portál farmáře SZIF“          (pozvánka)
     –  určeno pouze žadatelům DP 3.d. a 3.c.

10. 6. 2020, vzdělávací centrum Floret, Průhonice
__________________________________________________________________

VALNÁ HROMADA ČMŠSA
NOVÝ TERMÍN: 3. 9. 2020
__________________________________________________________________

Pravidelné školení pověřených semenářských laboratoří
(ve spolupráci s ÚKZÚZ)    zrušeno, plánováno na květen 2021
I. turnus:     18. – 20. 5. 2020
II. turnus:    20. – 22. 5. 2020
__________________________________________________________________

Kongres ISF 2020      zrušen (koronavirus)
8. 6. – 10. 6. 2020 – Kapské Město, Jihoafrická republika
__________________________________________________________________

Výroční zasedání ESA 2020
11.10. – 13.10.2020 – Malta
__________________________________________________________________

Konference PŠENICE 2020
3. – 4. 12. 2020, VÚRV Praha – Ruzyně
_________________________________________________________________

Seminář OSIVO A SADBA 2021                             
4. 2. 2021, ČZU Praha – Suchdol
_________________________________________________________________

Výroční zasedání ESA 2021
17.10. – 20.10. 2021 – Praha
__________________________________________________________________

Výroční zasedání ESA 2022
23.10. – 26.10. 2022 – Berlín
__________________________________________________________________