Charakteristika

  

Činnost

  • asociace hájí práva a zájmy svých členů i celého oboru
  • zastupuje obor v jednání s ústředními institucemi: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Ministerstvo životního prostření (MŽP), Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), apod.
  • spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU Praha)
  • organizuje semináře a školení