Zpráva o výsledcích

Zpráva o výsledcích – metodika

 

Dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ je příjemce dotace povinen předat ke zveřejnění dílčí výsledky řešení výzkumného programu do 30.6. následujícího roku po obdržení podpory a konečný výsledek řešení výzkumného programu do 30.6. následujícího roku po ukončení na příslušné pracoviště SZIF. 

Každý žadatel, který obdržel dotaci k DT 3.d. je povinen předložit tuto zprávu za dílčí výsledky bez další výzvy nebo upozornění.

Dotační komise ČMŠSA doporučuje žadatelům použít jednotnou osnovu pro zpracování dílčích zpráv.

Doporučená osnova pro dílčí zprávy za výzkumné úkoly 3.d https://www.cmssa.cz/download/DZ.doc

Doporučená osnova pro závěrečné zprávy 2014-2020 za výzkumné úkoly 3.d – bude odevzdávána až v roce 2021