Členská zóna

Upozornění

Zde uvedené dokumenty obsahují interní informace ČMŠSA, které jsou určeny výhradně pro členy a jsou to služby placené členy. Některé informace jsou důvěrného charakteru, zejména informace o probíhajících jednáních představenstva na úrovni institucí a proto není žádoucí tyto informace dále rozšiřovat. Zejména se to týká zápisů z jednání představenstva ČMŠSA, kde jsou mimo jiné uvedeny interní informace o členech asociace, které nejsou určeny ostatní veřejnosti.