+420 228 225 451 office@cmssa.cz

 

ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ: 

 • Valná hromada ČMŠSA – pozvánka
 • STATISTIKY: Přehled uznaného osiva ozimů za rok 2022 (ÚKZÚZ, únor 2023)
 • Zápis z jednání představenstva 31. 1. 2023, včetně příloh 1-6
 • DOTACE:
  Zásady pro poskytování dotací pro rok 2023

       

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a již 30 let funguje v oboru šlechtění
  a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří celkem 77 subjektů, z toho 67 řádných členů, 2 spolupracující členové a 8 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA

 

Valná hromada ČMŠSA

se uskuteční 20. dubna 2023

v hotelu Černigov v Hradci Králové.

PŘEČTĚTE SI: 

Rozhovor členů představenstva ČMŠSA
pro Zemědělský týdeník č. 11, 16. 3. 2023, 
k aktuální situaci v sektoru šlechtění a semenářství
se zaměřením na setí jařin.  

článek ke stažení