• ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ:
  •  
  • STATISTIKY: ÚKZÚZ: Přehled uznaného osiva ozimů 2023
  • STATISTIKY: ČSÚ: Osevních plochy ozimých plodin pro sklizeň 2024

    

  • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem.
  • Byla založena v roce 1993 a již 30 let funguje v oboru šlechtění
    a semenářství.
  • Členskou základnu tvoří celkem 77 subjektů, z toho 67 řádných členů, 2 spolupracující členové a 8 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA