+420 228 225 451 office@cmssa.cz

VALNÁ HROMADA ČMŠSA proběhla 26. dubna 2022

ZVEŘEJNĚNO V ČLENSKÉ ZÓNĚ: 

 • Zápis z jednání komise pro dotace 26. 4. 2022

 • Zápis z valné hromady ČMŠSA 2022 včetně příloha 1 – 5
 • Usnesení valné hromady ČMŠSA 2022
 • Zpráva o plnění usnesení z VH ČMŠSA 2021
 • Zpráva o činnosti ČMŠSA za uplynulé období
 • Zpráva kontrolní komise ČMŠSA

 • Prezentace: Ing. V. Horká – zpráva o činnosti asociace
 • Prezentace: Ing. K. Grýgerová – informace SZIF
 • Prezentace: In. B. Dobiášová – informace ÚKZÚZ

 

Stanoviska ČMŠSA:

TZ ČMŠSA,1. 4. 2022:
VYJÁDŘENÍ ČMŠSA K SOUČASNÉ SITUACI ZPŮSOBENÉ VÁLEČNÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH DOPADŮ DO ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU
 

„Další snaha o patentování přírody“
                  stanovisko ČMŠSA ke snahám o patentovou ochranu odrůd
na evropské úrovni

  Soběstačnost: Šlechtitelé i osiváři pracují pro budoucnost

  Deklarace ČMŠSA: „Nenaseješ, nesklidíš“       

 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesní sdružení výzkumných,
  šlechtitelských a semenářských firem.
 • Byla založena v roce 1993 a více než 28 let funguje v oboru šlechtění a semenářství.
 • Členskou základnu tvoří 64 řádných členů, 2 spolupracující členové a 9 fyzických osob.

                                    Přihláška, charakteristika pro zájemce o členství v ČMŠSA

 

 

 Školení pracovníků semenářských laboratoří 2022

                      1. turnus: 23.5. – 25. 5. 2022 (po-st)                                                     2. turnus: 25. 5. – 27. 5. 2022 (st-pá) 

  Hotel Černigov, Hradec Králové

    Informace: Ing. Anna Poubová, mob. 739 59 86 59,  mail: office@cmssa.cz